Sermon on the Mount I (Korean)

Passage : Matthew 5:1 - 5:5

More about the author :